انواع حافظه روتر:

چهار نوع مختلف حافظه روتر وجود دارد:

حافظه دسترسی غیر فرار به صورت تصادفی Non-Volatile Random Access Memory-(NVRAM)) :

ما می توانیم فایل پیکربندی را ذخیره کنیم. هرگاه روتر بوت شود ، IOS این فایل پیکربندی را می خواند. NVRAM حافظه بسیار سریعی است و هر زمان که روتر ،راه اندازی مجدد شود می تواند محتوای خود را حفظ و بازخوانی کند.

حافظه ی رام ROM

ROM مخفف حافظه فقط خواندنی است که در برد پردازنده روتر موجود است. نرم افزار راه اندازی بوت استرپ ((bootstrapکه روی روتر سیسکو کار می کند به طور کلی در ROM ذخیره می شود.

حافظه ی رم RAM

RAM یک حافظه سریع است که با بستن یا راه اندازی مجدد سوئیچ اطلاعات خود را از دست می دهد. در یک سوئیچ ، RAM برای به دست آوردن عملکرد سیستم عامل Cisco IOS ، جداول چارچوب IOS وهمچنین RAM برای ذخیره جداول فرمان ، رزرو ARP ، انجام بافر بسته نرم افزاری استفاده می شود.

حافظه ی فلش مموری Flash Memory

فلش مموری حافظه ای است که به وسیله آن می توانیم حافظه را مجدداً برنامه ریزی و پاک کنیم. حافظه فلش حاوی تصویر سیستم عامل کامل (سیستم عامل اینترنت) است. این به شما امکان می دهد O.S. را دوباره طراحی کنید بدون تخلیه تراشه ها ،حافظه Streak هر زمان که روتر خاموش یا راه اندازی مجدد شود ، محتوا را نگه می دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید