شرکت‭ ‬کائولین‭ ‬و‭ ‬باریت‭ ‬ایران‭)‬تعاونی‭ ‬معدنی‭ (‬درسال ۱۳۷۱ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬معدنی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬سمنان‭ ‬تاسیس‭ ‬گردید.‬

مسئولیت راه اندازی اینترنت این شرکت بر عهده ی شرکت اندیشه فردا بوده است .

مشتریشرکت‭ ‬کائولین‭ ‬و‭ ‬باریت‭ ‬ایران
تاریخ عقد قراداد۱۳۹۹
فعالیت ماراه اندازی اینترنت
وب سایتwww.kaobar.com

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید