مدل های OSI

OSI یک مدل سلسله مراتبی برای توضیح نحوه همکاری پروتکل ها ، برنامه ها و دستگاه های مختلف برای ایجاد یک شبکه ... ادامه مطلب

CCNA:

CCNA یکی از محبوبترین گواهینامه ها در میان مهندسین شبکه های کامپیوتری است.مدرک این برنامه ی تحصیلی برای فارغ التحصیلان از همه ... ادامه مطلب